PROCEVA - cévní interní ambulance

Poliklinika Karviná Mizerov - 3. patro, Žižkova 2379/54a, 734 01 Karviná
Tel.: +420 777 25 2379, email: ordinace@proceva.cz


Diagnostika

V naši ordinaci provádíme komplexní cévní vyšetření, kdy po základním pohovoru s pacientem a odebrání anamnestických dat, je provedeno klinické vyšetření, následně přístrojová vyšetření dle charakteru onemocnění, je stanoven terapeutický postup, eventuálně je pacient doporučen k dalšímu vyšetření a terapii ve vaskulárních centrech nemocnic.

Pacient je dále sledován ve stanovených intervalech dle závažnosti onemocnění, s kontrolou léčby, rizikových faktorů, s cílem předcházet závažným cévním komplikacím.

Významnou skupinou jsou pacienti s diabetem mellitem, ischemickou chorobou dolních končetin, pacienti po hluboké žilní trombóze a následně vzniklým posttrombotickým syndromem, pacienti s trombofílii.

Pacientovi je podrobně vysvětlen charakter onemocnění, průběh onemocnění, možné komplikace a je společně definována a nastavena aktivní účast pacienta na zdárném průběhu léčby onemocnění.

Přístrojové vybavení

  • Duplexní ultrazvukový přístroj LOGIQ P6 – k vyšetření tepenného a žilního systému horních a dolních končetin, extrakraniálního karotického a vertebrálního povodí
  • Pletysmograf vasoquant VQ 1000 – ke stanovení funkce žilního systému dolních končetin a výkonu svalové pumpy
  • Atys Basic 3.1 s možností dopplerometrického vyšetření tepenného systému horních a dolních končetin, měření kotníkových tlaků a stanovení ABI, vyšetření kapilární perfuze prstů horních a dolních končetin s pomocí fotopletysmografických čidel
  • EKG

V rámci oboru vnitřního lékařství je rovněž poskytována péče se zaměřením na včasnou diagnostiku dalších, dosud se nemanifestujících onemocnění jako např. ischemická choroba srdeční, hypertenze, hyperlipémie…


Ordinační hodiny: pondělí 7:00 - 16:30, úterý 7:00 - 16:30, středa 8:00 - 16:30, čtvrtek 7:00 - 15:30, pátek 8:00 - 14:30
Tel.: +420 777 25 2379, email: ordinace@proceva.cz