PROCEVA – internistyczna przychodnia naczyniowa

Poliklinika Karviná Mizerov - 3. piętro, Žižkova 2379/54a, 734 01 Karviná
Tel.: +420 777 25 2379, email: ordinace@proceva.cz


Diagnostyka

W naszej przychodni wykonujemy kompleksowe badania naczyń, kiedy po podstawowej rozmowie z pacjentem i pobraniu danych anamnestycznych wykonuje się badanie kliniczne, następnie badanie przyrządowe według charakteru schorzenia, zostaje ustalony tryb terapeutyczny, ewentualnie pacjent skierowany do dalszego badania i terapii w centrach naczyniowych szpitali.

Pacjent jest dalej obserwowany w ustalonych przedziałach czasu według powagi schorzenia, z kontrolą terapii, czynników ryzyka w celu zapobiegania poważnym powikłaniom naczyniowym.

Znaczącą grupą są pacjenci z cukrzycą, Chorobą ischemiczna kończyn dolnych, pacjenci po zakrzepicy żył głębokich i powstałym w następstwie zespołem posttrombotycznym, pacjenci z trombofilią.

Pacjent otrzymuje szczegółowe wyjaśnienie charakteru schorzenia, przebiegu choroby, możliwych powikłań i zostaje wspólnie zdefiniowany i ustawiony aktywny udział pacjenta w pomyślnym przebiegu terapii schorzenia.

Wyposażenie przyrządowe

  • Dupleksowy przyrząd ultradźwiękowy LOGIQ P5
  • Pletysmograf vasoquant VQ 1000
  • Profesjonalny doppler ołówkowy Handydop-PRO
  • EKG

W ramach dziedziny medycyna chorób wewnętrznych jest równie świadczona opieka z ukierunkowaniem na terminową diagnostykę kolejnych, dotąd niemanifestujących się schorzeń, jak np. niedokrwienność serca, nadciśnienie krwi, hiperlipidemia…


Godziny przyjęć:
Poniedziałekí 7:00 - 16:30, Wtorek 7:00 - 16:30, Środa 8:00 - 16:30, Czwartek 7:00 - 15:30, Piątek 8:00 - 14:30
Tel.: +420 777 25 2379, email: ordinace@proceva.cz